האיחוד הלאומי

כבר הלכנו אחרי ראש ממשלה
חזק בעיניים עצומות

הפעם זה יגמר במדינה פלשתינית

לצערנו, מה שהתחיל כהזדמנות היסטורית להחלת ריבונות על שטחי ארץ ישראל, הפך לתוכנית להקמת מדינה פלשתינית.

יצירת רצף
טריטוריאלי לערבים
ויתור על
70% מהשטח
יצירת מובלעות
מבודדות בשטח עוין

להצטרפות לאיחוד הלאומי: